Залкар жазуучу Ч. Айтматовдун 90-жылдыгы

2018 – жылдын 27 –апрелинде Тоо -кен иши жана тоо – кен технологиялар институтунун Мамлекеттик тил жана коомдук илимдер кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан маданий иш-чара даярдалып, өткөрүлдү. Иш-чара кыргыз элибиздин сыймыгы, руханий дөөлөттүн туу чокусу жана дүйнөлүк масштабдагы жазуучу Ч. Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналды. Адабий кече эки бөлүктөн туруп, биринчи бөлүктө студенттер тарабынан даярдалган докладдар окулуп, талкууланды. Экинчи бөлүктө жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөрдү студенттер сахналаштырып көрсөтүштү.

Адабий кечеге Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеп, кийинки муундарга калтырууга, кыргыз илимине салым кошуп жүргөн илимпоз айымдарыбыз, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери, филология илимдеринин доктору Кадырмамбетова А.К., жана ага илимий кызматкер Тургунбаева Ж.Ж. жана инститтун окутуучулары катышышты. Ошондой эле бул иш чаранын алкагында “Ч.Айтматов – рухий мурас, улуу инсан” деген темада Ч.Айтматовдун китептеринин жана жазуучу жөнүндө изилдөөлөр камтылган эмгектер көргөзмөсү уюштурулду.